Friedrich František             † květen 2013

Kytara , bubny  a zpěv .          /  1955 - 1967  /